Εγγύηση και σέρβις

Κανονισμοί εγγύησης

Ο έμπορος παρέχει στο πίσω μέρος του προϊόντος ένα νομικά προβλεπόμενο χρονικό όριο εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία της αγοράς. Η ημερομηνία αγοράς αποδεικνύεται με την απόδειξη αγοράς. Ο έμπορος θα αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει δωρεάν τα προϊόντα που ειναι καταγεγραμμένα  στην Ελλάδα και στα οποία έχουν διαπιστωθεί βλάβες.  Σ΄αυτά δε συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα που είναι εκτεθειμένα στη φθορά π.χ. προστατευτικά καλύμματα. Προϋπόθεση γι αυτό ειναι η αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος πριν απο τη λήξη της εγγύησης. Η απαίτηση εγγύησης αίρεται,εφόσον διαπιστωθεί βλάβη,η οποία έχει εμφανιστεί από εξωτερική επίδραση ή έχει πραγματοποιηθεί από αλλάγή ή επισκευή απο μη εξουσιοδοτημένο στα πλαίσια του συμβολαίου έμπορο. Η εγγύηση από τον έμπορο περιορίζεται σε επισκευή ή αλλαγή του προϊόντος. Στα πλαίσια αυτής της εγγύησης δεν αναλαμβάνει ο κατασκευαστής ή ο πωλητής καμία περαιτέρω ευθήνη και δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που έχουν δημιουργηθέι από απροσεξία των οδηγιών χρήσης ή κακομεταχείρηση του προϊόντος κατα τη χρήση. Αν διαπιστωθεί ότι κατα τον έλεγχο του προϊόντος από τον κατασκευαστή ότι η απαίτηση της εγγύησης δεν
αφορά μία από τις καταγεγραμμένες βλάβες στην εγγύηση ή ότι το χρονικό όριο της εγγύησης έχει λήξει, τότε τα έξοδα ελέγχου και επισκευής τα αναλαμβάνει ο πελάτης.

Νομική γνωστοποίηση: Καμία λειτουργία της συσκευής δεν αποτελεί ισχυρισμό θεραπείας. Η διάγνωση και η θεραπεία ασθενειών και άλλων σωματικών διαταραχών απαιτεί την παρακολούθηση από ιατρό, πρακτικό ή θεραπευτή. Τα στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο ιατρικής θεραπείας. Οι χρήστες πρέπει να εξακριβώσουν μέσω προσεκτικής εξέτασης και εάν είναι απαραίτητο έχοντας συμβουλευτεί κάποιον ειδικό εάν η χρήση της συσκευής είναι απαραίτητη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κάθε χρήση ή θεραπεία γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Αποστασιοποιούμαστε από κάθε ισχυρισμό ή υπόσχεση για θεραπεία.

Scroll to Top